Banery i ogłoszenia w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Lokalna”
– nakład: 12 tys. egz.
– obszar: wszystkie gminy powiatu świeckiego

 

Inserty w bezpłatnym miesięczniku „Gazeta Lokalna”
– możliwość insertowania (włożenia do środka gazety) ulotek lub mniejszych gazetek
– możliwość określenia gmin lub części miasta, w których gazety z insertami mają się znaleźć
– cena 10 gr za egzemplarz

TUTAJ można zobaczyć wygląd i zawartość GAZETY LOKALNEJ: issuu.com/swiecie24